Program Potopi dolgčas

Za otroke in mladostnike smo pripravili organizirano rekreativno dejavnost otrok v želji, da bi otroci potem, ko postanejo samostojni plavalci nadgrajevali in izpopolnjevali svoje znanje plavanja. Zasnovali smo program, kjer bodo udeleženci glede na predhodno osvojeno znanje izpopolnjevali svoje plavalno znanje v vseh štirih plavalnih tehnikah ter nadgrajevali svoje telesne sposobnosti.

Tako bodo otroci ta čas preživljali aktivno in koristno. Prispevali bomo k razvijanju pozitivnih vrednot do športa, zdravega načina življenja, odgovornosti in samodiscipline. Zato smo to skupino poimenovali Potopi dolgčas (Plavanje za zdravje).

V skupini so lahko tudi mlajši otroci s predznanjem plavanja njihovi treningi pa potekajo ob ponedeljkih, sredah in petkih od 16.30 do 17.30.

1(1)

 

Program je sofininancirala Fundacija za šport.